Day: April 30, 2018

Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều

Thứ Hai, Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – 30/04/18 Bài Ðọc I: Cv 14, 5-17 “Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người…