Day: April 29, 2018

Các bạn trẻ thúc đẩy Giáo Hội tiến lên

Các bạn trẻ là những người thúc đẩy Giáo Hội tiến lên thông qua những đòi hỏi sâu sắc của họ Cha Ondrej Chrvala, TổngThư ký Hội đồng về Giới trẻ và các Trường đại học, người đã phân tích bảng câu hỏi cho Thượng Hội đồng Giám mục dành cho các bạn trẻ dưới…

Xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình

Trong tháng năm tới đây ĐTC mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình, bằng cách dùng óc sáng tạo đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay. Dù sống trong thời…

Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô

Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo  “Bí Tích Rửa Tội ‘Kitô hoá’, những ai đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và được ‘Kitô hoá’ thì nên ‘giống Đức Kitô’, họ được biến đổi trong Đức Kitô và Bí Tích này làm…

Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM B – 29/04/18 Bài Ðọc I: Cv 9, 26-31 “Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều…