Day: April 28, 2018

Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy

Thứ Bảy, Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – 28/04/18 Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen…