Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy

Thứ Năm, Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – 26/04/18

Bài Ðọc I: Cv 13, 13-25

“Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: “Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói”.

Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: “Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa dân Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian bốn mươi năm, Người chịu đựng thói xấu họ trong hoang địa; và sau khi đã tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã cho họ chiếm đất của các dân tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; và sau đó, Người ban cho họ các thẩm phán cho đến tiên tri Samuel. Kế đó, họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saolê, con ông Cis, thuộc chi họ Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Ðavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: “Ta đã gặp được Ðavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”.

“Bởi dòng dõi Ðavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.(c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Ðáp.

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. – Ðáp.

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Tảng Ðá cứu độ của con”.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 13, 16-20

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông:  “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM

ĐÓN NHẬN

Sách Giôna kể lại câu chuyện dân thành Ninivê phạm tội làm mất lòng Chúa. Vì thế, Thiên Chúa sai ngôn sứ Giôna đến cảnh báo cho dân thành. Toàn dân trong thành tin và đón nhận lời ông Giôna cảnh báo. Dân thành ăn năn sám hối và Thiên Chúa không giáng phạt họ.

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Bữa Tiệc Ly. Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học yêu thương và phục vụ. Sau đó, Người mời gọi các ông hãy biết đón nhận những kẻ được Người sai đến.

Là Kitô hữu, những người đã nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được gia nhập vào cộng đoàn Hội Thánh. Trong cộng đoàn đó, có những người lãnh đạo thay mặt Chúa để hướng dẫn đời sống đức tin chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy vui vẻ đón nhận, tin tưởng vào các vị đại diện của Chúa; vì qua các ngài, chúng ta gặp gỡ và nhận lãnh dồi dào ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tôn trọng, kính mến và vâng phục những vị đại diện Chúa nơi trần gian này. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

 SỐNG ĐẠO

Danh xưng của chúng ta là môn đệ của Chúa Phục Sinh

(Vatican News) Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm nay, ĐGH Phanxicô đã suy tư về bài đọc Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh và Ngài nói rằng Phụng Vụ “tiếp tục với ý chỉ giúp chúng ta tái khám phá danh xưng của mình là môn đệ của Chúa Phục Sinh.”

ĐGH đã bắt đầu với bài đọc thứ nhất của Sách Tông Đồ Công Vụ, kể lại việc Thánh Phê-rô đã công khai tuyên xưng rằng việc chữa lành người què đã được thực hiện “Nhân Danh Chúa Kitô Giê-su” bởi vì “ngoài Người ra không ai đem lại ơn cứu độ dưới gầm trời này.”

ĐGH nói rằng qua người què được chữa lành, chúng ta tự thấy mình và cộng đồng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được chữa lành bệnh tâm linh “nếu chúng ta biết phó thác trong tay Chúa Phục Sinh.”

Nhưng ai là Chúa Kitô, Đấng chữa lành chúng ta? Câu trả lời được tìm thấy trong bài Tin Mừng hôm nay: Chúa Giê-su nói, “Tôi là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Quả thực là như thế bởi vì Người đã hiến mình Người cho chúng ta. Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Lành tuyệt vời.”

Phần thứ hai của đoạn Tin Mừng chỉ cho chúng ta sự liên hệ cần phải có giữa chúng ta và Thiên Chúa. Chúa nói “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha.” Đây không phải chỉ đơn thuần là một sự nhận biết trí thức, nhưng hơn thế nữa, là sự liên hệ giữa cá nhân, một phản ánh của tình yêu giữa Cha và Con. Chúa Giê-su biết chúng ta một cách tỏ tường, trong tận sâu thẳm của tâm hồn ta.

Đáp lại chúng ta được mời gọi để biết Chúa Giê-su, nghĩa là một cuộc gặp gỡ Chúa, Đấng vực dậy trong chúng ta niềm khao khát để theo Chúa, để dám từ bỏ thái độ tự quy chiếu về mình mà bước theo con đường mới được chính Chúa hướng dẫn và mở ra những chân trời bao”.

ĐGH cũng cảnh báo rằng nếu cộng đồng chúng ta thấy việc muốn theo Chúa trở nên thờ ơ, nguội lạnh, thì coi chừng chúng ta sẽ rơi vào “những kiểu suy nghĩ và cách sống khác” mà nó không phù hợp với Tin Mừng.

Giuse Thẩm Nguyễn – http://www.vietcatholic.net