Day: April 25, 2018

Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật

Thứ Tư, Lễ THÁNH MÁC-CÔ, Thánh Sử – 25/04/18 Bài Ðọc I: 1 Pr 5, 5b-14 “Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa…