Day: April 20, 2018

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy

Thứ Sáu, Sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – 20/04/18 Bài Ðọc I: Cv 9, 1-20 “Người này là lợi khí Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa,…