Day: April 19, 2018

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời

Thứ Năm, Sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – 19/04/18 Bài Ðọc I: Cv 8, 26-40 “Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thiên thần Chúa nói cùng Philipphê rằng: “Hãy chỗi dậy, đi về mạn nam, theo con đường từ Giêru-salem…