Day: April 17, 2018

Không phải Môsê mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực

Thứ Ba, Sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – 17/04/18 Bài Ðọc I: Cv 7, 51-59 “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Têphanô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng: “Hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt…