Day: April 14, 2018

Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển

Thứ Bảy, Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – 14/04/18 Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ…