Day: April 13, 2018

Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn

Thứ Sáu, Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – 13/04/18 Bài Ðọc I: Cv 5, 34-42 “Các ngài hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Ðức Giêsu”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế…