Day: April 9, 2018

Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu

Thứ Hai, Lễ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ – 09/04/18 Bài Ðọc I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz…