Day: April 8, 2018

Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – LÒNG THƯƠNG XÓT – 08/04/18 Bài Ðọc I: Cv 4, 32-35 “Họ đồng tâm nhất trí”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để…