Day: April 4, 2018

Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon

Thứ Tư, Bát Nhật Phục Sinh – 04/04/18 Bài Ðọc I: Cv 3, 1-10 “Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Ðức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ.…