Day: April 1, 2018

Theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH – 01/04/18 Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn…