Month: April 2018

Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều

Thứ Hai, Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – 30/04/18 Bài Ðọc I: Cv 14, 5-17 “Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người…

Các bạn trẻ thúc đẩy Giáo Hội tiến lên

Các bạn trẻ là những người thúc đẩy Giáo Hội tiến lên thông qua những đòi hỏi sâu sắc của họ Cha Ondrej Chrvala, TổngThư ký Hội đồng về Giới trẻ và các Trường đại học, người đã phân tích bảng câu hỏi cho Thượng Hội đồng Giám mục dành cho các bạn trẻ dưới…

Xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình

Trong tháng năm tới đây ĐTC mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình, bằng cách dùng óc sáng tạo đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay. Dù sống trong thời…

Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô

Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo  “Bí Tích Rửa Tội ‘Kitô hoá’, những ai đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và được ‘Kitô hoá’ thì nên ‘giống Đức Kitô’, họ được biến đổi trong Đức Kitô và Bí Tích này làm…

Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM B – 29/04/18 Bài Ðọc I: Cv 9, 26-31 “Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều…

Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy

Thứ Bảy, Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – 28/04/18 Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen…

Những Tội Phạm Điều Răn Thứ Hai của Chúa

Hỏi: Xin cha giải thích rõ tội phạm điều răn Thứ Hai của Chúa Là người tín hữu Công giáo, ai cũng thuộc lòng điều răn thứ hai: cấm kêu tên Chúa vô cớ. Tại sao như vậy ? Câu trả lời là chính Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái qua miệng ông Môsê …

Những Tội Phạm Điều Răn Thứ Nhất

Hỏi: xin cha nói rõ những tội nghịch điểu răn thứ nhất phải tránh.  Trả lời: Điều răn thứ Nhất dạy chúng ta phải thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự để được cứu rỗi và hưởng Thánh Nhan Người trên Nước Trời mai sau.Phải thờ lậy Chúa vì đức tin đã cho…

Giải Tội và Tha Tội Tập Thể

Hỏi: xin Cha giải thích rõ trường hợp nào được phép xưng tội tập thể. Trả lời: Khi nói đến việc cử hành nghi thức sám hối và  hòa giải cộng đồng hay tập thể (rite of communal penance and  reconciliation), thì cần phân biệt 2 trường hợp sau đây:I- Vào những dịp có đông người xưng…

Vạ Tuyệt Thông Là Gì?

Để trả lời cho câu hỏi “Vạ tuyệt thông là gì?“, chúng ta cần tìm hiểu tín điều “Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế nầy, các thánh thông công” (kinh Tin Kính các Tông Đồ), thì mới hiểu “Vạ tuyệt thông” được rõ ràng hơn. 1. Các thánh thông công. Trên…