Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều

Thứ Hai, Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – 30/04/18 Bài Ðọc I: Cv 14, 5-17 “Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phaolô và Barnaba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc Lycaonia là Lystra, Ðerbê và khắp vùng phụ cận, và rao giảng Tin Mừng ở đó. Lúc ấy tại Lystra … Continue reading Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều

Các bạn trẻ thúc đẩy Giáo Hội tiến lên

Các bạn trẻ là những người thúc đẩy Giáo Hội tiến lên thông qua những đòi hỏi sâu sắc của họ Cha Ondrej Chrvala, TổngThư ký Hội đồng về Giới trẻ và các Trường đại học, người đã phân tích bảng câu hỏi cho Thượng Hội đồng Giám mục dành cho các bạn trẻ dưới 30 tuổi, liên quan thực tế của giới trẻ đến chủ đề ơn gọi, mối quan hệ với các đồng nghiệp và cộng đoàn Kitô hữu. Hơn 4.200 bạn trẻ ở Slovakia đã trả lời bản câu hỏi gồm 50 câu hỏi, theo quan điểm … Continue reading Các bạn trẻ thúc đẩy Giáo Hội tiến lên

Xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình

Trong tháng năm tới đây ĐTC mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình, bằng cách dùng óc sáng tạo đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay. Dù sống trong thời đại nào và ở bất cứ đâu trên trái đất này con người luôn phải đương đầu với rất nhiều thách đố. Thách đố đầu tiên liên quan tới sự sống còn: phải có đầy đủ lương thực để nuôi sống gia đình, có công … Continue reading Xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình

Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô

Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo  “Bí Tích Rửa Tội ‘Kitô hoá’, những ai đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và được ‘Kitô hoá’ thì nên ‘giống Đức Kitô’, họ được biến đổi trong Đức Kitô và Bí Tích này làm cho họ thực sự thành một Kitô khác”.  Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ nhất của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội, được ban hành ngày 18 tháng 4, 2018 ở Quảng trường Thánh Phêrô.  Từ bài giáo lý này, chúng tôi cũng … Continue reading Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô

Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM B – 29/04/18 Bài Ðọc I: Cv 9, 26-31 “Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Ðamas ngài dạn … Continue reading Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy

Thứ Bảy, Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – 28/04/18 Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống … Continue reading Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy

Những Tội Phạm Điều Răn Thứ Hai của Chúa

Hỏi: Xin cha giải thích rõ tội phạm điều răn Thứ Hai của Chúa Là người tín hữu Công giáo, ai cũng thuộc lòng điều răn thứ hai: cấm kêu tên Chúa vô cớ. Tại sao như vậy ? Câu trả lời là chính Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái qua miệng ông Môsê  mệnh lệnh sau đây: “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì  Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người cách bất xứng” (Xh 20: 7; Đnl 5: 11)           Nhưng thế nào là dùng Danh … Continue reading Những Tội Phạm Điều Răn Thứ Hai của Chúa

Những Tội Phạm Điều Răn Thứ Nhất

Hỏi: xin cha nói rõ những tội nghịch điểu răn thứ nhất phải tránh. Trả lời:Điều răn thứ Nhất dạy chúng ta phải thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự để được cứu rỗi và hưởng Thánh Nhan Người trên Nước Trời mai sau.Phải thờ lậy Chúa vì đức tin đã cho ta xác tín Người là Đấng đã tạo dựng muôn loài muôn vật hữu hình cũng như vô hình, trong đó đặc biệt có con người là tạo vật được dựng nên ” theo hình ảnh của Chúa” với hai đặc tính có lý trí … Continue reading Những Tội Phạm Điều Răn Thứ Nhất

Giải Tội và Tha Tội Tập Thể

Hỏi: xin Cha giải thích rõ trường hợp nào được phép xưng tội tập thể. Trả lời: Khi nói đến việc cử hành nghi thức sám hối và  hòa giải cộng đồng hay tập thể (rite of communal penance and  reconciliation), thì cần phân biệt 2 trường hợp sau đây:I- Vào những dịp có đông người xưng tội như mùa Vọng (Advent) và mùa Chay (Lent), nhiều giáo xứ thường  cử hành nghi thức sám hối cộng đồng (communal penance) trong đó giáo dân được tập trung lại trong nhà thờ để nghe các bài Kinh thánh nói về sự sám hối và … Continue reading Giải Tội và Tha Tội Tập Thể

Vạ Tuyệt Thông Là Gì?

Để trả lời cho câu hỏi “Vạ tuyệt thông là gì?“, chúng ta cần tìm hiểu tín điều “Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế nầy, các thánh thông công” (kinh Tin Kính các Tông Đồ), thì mới hiểu “Vạ tuyệt thông” được rõ ràng hơn. 1. Các thánh thông công. Trên nguyên tắc, tất cả những ai được rửa tội, đều là thánh, vì đã được sạch tội tổ tông và tội riêng (từ khi sinh ra cho tới lúc lãnh nhận bí tích rửa tội, nếu là người lớn), được gia nhập vào Nhiệm Thể … Continue reading Vạ Tuyệt Thông Là Gì?