Day: March 29, 2018

Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng

Thứ Năm Tuần Thánh – 29/03/18 Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14 “Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với…