Day: March 27, 2018

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Phim Công Giáo : Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu ( Thuyết Minh ) https://www.youtube.com/watch?v=yCYO4f5urAc Tóm tắt 24 giờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô Tôi tớ Chúa Luisa Piccarretta là Ái nữ thơ bé của Thánh ý Chúa. Trong cuộc khổ nạn của Chúa bà là chứng nhân trong cuộc thống khổ của…

Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần

Thứ Ba Tuần Thánh – 27/03/18 Bài Ðọc I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”. (Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo,…