Day: March 25, 2018

Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B – 25/03/18 Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Mt 11, 1-10 “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo…