Day: March 23, 2018

Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ

Thứ Sáu, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 – 23/03/18 – Kiêng Thịt Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy…