Day: March 22, 2018

Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta

Thứ Năm, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 – 22/03/18 Bài Ðọc I: St 17, 3-9 “Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”. Trích sách Sáng Thế. Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: “Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ…