Day: March 17, 2018

Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

Thứ Bảy, Tuần 4 Mùa Chay, Năm 2 – 17/03/18 Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20 “Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con,…