Day: March 16, 2018

Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta

Thứ Sáu, Tuần 4 Mùa Chay, Năm 2 – 16/03/18 – Kiêng Thịt Bài Ðọc I: Kn 2, 1a. 12-22 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách Khôn Ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì…