Day: March 15, 2018

Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta

Thứ Năm, Tuần 4 Mùa Chay, Năm 2 – 15/03/18 Bài Ðọc I: Xh 32, 7-14 “Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm…