Day: March 13, 2018

Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh

Thứ Ba, Tuần 4 Mùa Chay, Năm 2 – 13/03/18 Bài Ðọc I: Ed 47, 1-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến…