Day: March 12, 2018

Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin

Thứ Hai, Tuần 4 Mùa Chay, Năm 2 – 12/03/18 Bài Ðọc I: Is 65, 17-21 “Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Thiên Chúa phán: “Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng,…