Thanh thiếu niên có thể tham gia Tiền Thượng Hội đồng Giám mục

 

Thanh thiếu niên có thể tham gia Tiền Thượng Hội đồng Giám mục như thế nào?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố rằng tất cả thanh thiếu niên sẽ có cơ hội tham dự Tiền Hội nghị Hội đồng Giám mục. Những người không phải trong số hàng trăm người sẽ trao đổi ý tưởng ở Rome vào cuối tháng Ba vẫn sẽ có thể tham gia thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Văn phòng Thượng hội đồng Giám mục đã tổ chức nhiều nhóm khác nhau và chỉ định 15 “hashtag” phục vụ hướng dẫn thảo luận. Mỗi “hashtag” được kèm theo một văn bản trên trang web của Thượng Hội đồng Giám mục để giúp phản ảnh và tranh luận trên Twitter, Instagram và Facebook.

Về sau, giới trẻ muốn đưa ra ý kiến ​​của mình phải đăng ký trước cho một trong các nhóm, có thể được tìm thấy trên cả trang của Thượng Hội đồng Giám mục và trang Facebook. Những người đóng góp phải từ 16 đến 29 tuổi, và hồ sơ của họ phải là “thật và cá nhân.”

Những vấn đề được đặt ra trong hội nghị Tiền Thượng Hội đồng sẽ được đưa lên các nhóm vào ngày 12 tháng Ba, khi đó thanh thiếu niên đã được thêm vào có thể bắt đầu trả lời. Câu trả lời phải giới hạn trong 200 từ và phải thể hiện “ngôn ngữ tôn trọng và thân thiện.”

Trong một nỗ lực liên quan đến nhiều thanh thiếu niên hơn, những người không hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội, các nhà tổ chức Tiền thượng Hội đồng đang mời những người dùng WhatsApp gửi video phản hồi cho một số đặc biệt.

Thông tin phản hồi về những diễn đàn này sau đó sẽ được biên soạn và tóm tắt trong tài liệu làm việc mà các giám mục sẽ sử dụng trong suốt Thượng Hội đồng vào tháng Mười năm 2018. Theo cách này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm mục đích đảm bảo rằng tất cả tiếng nói thanh thiếu niên đều được nghe trong cuộc gặp gỡ ngài nóng lòng chờ đợi.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn