Day: March 11, 2018

Thanh thiếu niên có thể tham gia Tiền Thượng Hội đồng Giám mục

  Thanh thiếu niên có thể tham gia Tiền Thượng Hội đồng Giám mục như thế nào? Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố rằng tất cả thanh thiếu niên sẽ có cơ hội tham dự Tiền Hội nghị Hội đồng Giám mục. Những người không phải trong số hàng trăm người sẽ trao đổi…

Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, NĂM B – 11/03/18 Bài Ðọc I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23 “Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc”. Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu…