Day: February 20, 2018

Nếu các con có tha thứ cho người ta thì Cha các con, mới tha thứ cho các con

Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Chay, Năm 2 – 20/02/18 BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu,…