Day: February 19, 2018

Cuộc gặp gỡ giữa David, một thanh niên bị hội chứng Down và Bí tích

Câu chuyện được chính David kể và viết ra với sự giúp đỡ của Lisa, một giáo viên và cũng là người bạn của anh. David là một thanh niên, bị hội chứng Down và có biểu hiện của những hành vi của người tự kỷ. Chính vì thế để có thể hội nhập với…

Các bạn trẻ có thể tham dự khóa họp “tiền Thượng hội đồng” qua mạng xã hội

Qua các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter, những người trẻ có thể tương tác với các bạn trẻ ở Roma. Từ 19-24 tháng 3 tới đây, khoảng 300 bạn trẻ từ các miền trên thế giới sẽ về Roma tham dự khóa họp “tiền Thượng hội đồng” – khóa họp chuẩn bị…

Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta

Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Chay, Năm 2 – 19/02/18 BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18 “Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh,…