Day: February 17, 2018

Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải

Thứ Bảy, Sau Lễ Tro – 17/02/18 BÀI ĐỌC I: Is 58, 9b-14 “Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi…