Day: February 14, 2018

Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi

Thứ Tư, Lễ TRO – 14/02/18 – Ăn Chay & Kiêng Thịt BÀI ĐỌC I: Ge 2, 12-18 “Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. Trích sách Tiên tri Giôel. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy…