Day: February 13, 2018

Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê

Thứ Ba, Tuần 6 Thường Niên, Năm 2 – 13/02/18 BÀI ĐỌC I: Gc 1, 12-18 “Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban…