Day: February 11, 2018

Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 11/02/18 BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46 “Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng,…