Day: February 10, 2018

Mẹ Yên Ủi

1982  MẸ YÊN ỦI 240 1-1-1982            Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa.      Mẹ là Mẹ yên ủi. a  “Hôm nay, các con đang đón chào năm mới trong ánh sáng chức Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Trong ngày đầu năm này. Giáo Hội khẩn cầu Mẹ là Mẹ và xin Mẹ che chở…

Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn

Thứ Bảy, Tuần 5 Thường Niên, Năm 2 – 10/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34 “Giêroboam đúc hai con bò vàng”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong lòng rằng: “Giờ đây vương quốc sẽ trở về với nhà Đavít; nếu dân này lên…