Day: February 9, 2018

Hành Hương Ba Lan, Bồ Đào Nha và Pháp

HÀNH HƯƠNG Lòng Thương Xót Chúa Ba Lan Các Đền Thánh ở Pháp –  Fatima Phép Lạ Thánh Thể ở Santarem Từ 15 tới 30 tháng 7 năm 2018 (15 ngày /14 đêm). Trong hành trình này, chúng ta sẽ tham quan ba quốc gia là Balan- Bồ đào nha -Pháp Với cha Giuse Nguyễn…

Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được

Thứ Sáu, Tuần 5 Thường Niên, Năm 2 – 09/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 11, 29-32; 12, 19 “Israel lìa bỏ nhà Đavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ…