Day: February 9, 2018

Hành Hương Ba Lan, Bồ Đào Nha và Pháp

HÀNH HƯƠNG Lòng Thương Xót Chúa Ba Lan Các Đền Thánh ở Pháp –  Fatima Phép Lạ Thánh Thể ở Santarem Từ 15 tới 30 tháng 7 năm 2018 (15 ngày /14 đêm). Trong hành trình này, chúng ta sẽ tham quan ba quốc gia là Balan- Bồ đào nha -Pháp Với cha Giuse Nguyễn…