Day: February 8, 2018

Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi

Thứ Năm, Tuần 5 Thường Niên, Năm 2 – 08/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 11, 4-13 “Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi;  nhưng vì Đavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi vua Salomon đã về…