January 29, 2023

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã thành lập hai trang web để giúp “hiểu biết, học hỏi và hành đông, nhắm đối phó với sự nghèo khổ ở Hoa kỳ.”

Với sáng kiến này, cac Giám mục Hoa kỳ muốn đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho các tín hữu Công gíao về những tình cảnh khó khăn mà nhiều người Mỹ buộc phải sống.

Tại Hoa kỳ, có trên 40,6 triệu người sống trong cảnh nghèo khổ, nghĩa là 1/6 công dân và 1/5 trẻ em. Chỉ trong năm 2015, 2,5 triệu trẻ vị thành niên sống kinh nghiệm mất nhà cửa và sống lang thang. Trong năm 2016, chương trình ở trường học bảo đảm một bữa ăn nóng cho những người sống dưới mức căn bản cũng đã cung cấp trên 30 triệu bữa ăn.

Povertyusa.org và Pobrezausa.org là hai trang web bằng tiếng Anh và tiếng Tây ban nha, cung cấp các công cụ và nguồn lực để giúp người Công giáo biến đức tin thành hành động bằng cách làm việc để giải quyết vấn đề đói nghèo.

Hai trang web này có một bản đồ tương rác với số liệu thống kê về đói nghèo ở cấp quốc gia và cấp tỉnh thành, các hoạt động học tập về hiện tương, tài liệu cầu nguyện và đa phương tiện. Bên cạnh đó, nó cũng có các chuyện kể về hy vọng , làm thế nào các cộng đoàn đang hành động để giải quyết nạn đói ở cấp địa phương và một bản đồ tương tác để tìm kiếm các tổ chức cộng đồng được tài trợ bởi chiến dịch cho việc phát triển con người, được thúc đẩy bởi các giám mục Hoa Kỳ.

Đức cha David Prescott Talley, Giám mục phó của giáo phận Alexandria và chủ tịch của Ủy ban công lý đối nội và phát triển con người của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói: “Như các môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi gặp gỡ những người trong các cộng đoàn của chúng ta đang sống trong các điều kiện khó khăn. Nghèo đói ở Hoa kỳ là một thực tại, do đó chúng ta phải cùng nhau hành động để thể hiện đức tin của chúng ta bằng hành động và giải quyết vấn đề này.

Theo Hội đồng Giám mục, ngưỡng nghèo của một gia đình người Mỹ là thu nhập khoảng 24 ngàn đô la / năm, tức là khoảng 1900 đô la/tháng. Số tiền này có thể là đủ cho chi phí của một gia đình tại một số quốc gia, nhưng ở Hoa kỳ, vì điều kiện sống cao và các chi phí như y tế và học hành, hàng triệu gia đình sống trong tình trạng bấp bệnh.

Chương trình chống nghèo đói được các Giám mục Hoa kỳ đưa ra với ý thức rằng sự gạt ra ngoài lề xã hội và đau khổ là những thử thách hàng ngày của quốc gia, nhưng đồng thời cũng là “cơ hội gặp gỡ thật sự với thân thể đau khổ của Chúa Kitô.” Các sáng kiến này là “một dấu chỉ cụ thể của sự tương trợ của Giáo hội và sự dấn thân để mang hy vọng và niềm vui Tin mừng cho các anh em nghèo khổ nhất.”

(L’Osservatore Romano  02-03/02/2018)

Hồng Thủy