Day: February 3, 2018

Tình yêu sự sống của James Hanson, một bệnh nhân ung thư não giai đoạn cuối

“Mỗi ngày sống là một món quà và bạn đừng bao giờ để nó vuột qua đi.” Đó là khẩu hiệu sống của James Hanson, một tín hữu Công giáo ở New York, vừa qua đời hôm 30 tháng 12 vừa qua (năm 2017), hưởng dương 36 tuổi, sau thời gian dài bị ung thư…

Hai trang web của HĐGM giúp chống lại nạn nghèo đói

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã thành lập hai trang web để giúp “hiểu biết, học hỏi và hành đông, nhắm đối phó với sự nghèo khổ ở Hoa kỳ.” Với sáng kiến này, cac Giám mục Hoa kỳ muốn đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho các tín hữu Công gíao…

Họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều

Thứ Bảy, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 03/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 4-13 “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Salomon đến Gabaon để dâng hy lễ, vì đây là nơi cao…