Day: January 31, 2018

Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình

Thứ Tư, Lễ THÁNH GIOAN BOSCÔ, Lm – 31/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 24, 2. 9-17 “Chính con đã phạm tội, nhưng những người này là những con chiên, họ có làm gì đâu?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, vua Đavít nói với Gioáp tư lệnh quân đội rằng:…