Day: January 29, 2018

Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con

Thứ Hai, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 29/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a “Chúng ta hãy trốn khỏi Absalon. Hãy để Sêmê nguyền rủa theo lệnh của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có kẻ đến báo tin cho Đavít rằng: “Toàn dân…