Day: January 26, 2018

Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên không hay biết nữa

Thứ Sáu, Lễ Thánh Timothê và Titô – 26/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống…