Day: January 25, 2018

Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật

Thứ Năm, Thánh PHAOLÔ Tông Đồ Trở Lại – 25/01/18 BÀI ĐỌC I: Cv 9, 1-22 “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến…