Day: January 23, 2018

Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta

Thứ Ba, Tuần 3 Thường Niên, Năm 2 – 23/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 6, 12b-15, 17-19 “Đavít và toàn dân Israel hân hoan đi rước hòm bia Thiên Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Đavít hân hoan đi mang hòm bia Thiên Chúa từ nhà Obêđê về thành…