Day: January 21, 2018

Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 21/01/18 BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó…