Day: January 18, 2018

Nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người

Thứ Năm , Tuần 2 Thường Niên, Năm 2 – 18/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 “Thân phụ tôi là Saolê định giết anh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel…