Day: January 15, 2018

Kinh nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ vào đêm cuối năm của cha Gergorio Hidalgo

Cha Gergorio Hidalgo, thường được gọi là cha Goyo, sinh tại tỉnh Toledo, Tây ban nha. Sau khi được chịu chức linh mục vào ngày 4 tháng 6 năm 2016, cha được bổ nhiệm làm cha phó của giáo xứ thánh Rosa Lima ở thung lũng Simi, thuộc thành phố Los Angeles; đồng thời tổng…

Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được

Thứ Hai, Tuần 2 Thường Niên, Năm 2 – 15/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23 “Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: “Thôi! Tôi sẽ tuyên bố cho ông…