Day: January 13, 2018

Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi

Thứ Bảy, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 13/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a “Này là người mà Chúa nói đến. Saolê sẽ cai trị dân Người”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Lúc bấy giờ có một người thuộc dòng dõi Bengiamin tên là Cis, con trai của…