Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 12/01/18

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a

Image may contain: 1 person“Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại và đến cùng Samuel ở Ramtha, và nói với người rằng: “Nay ông đã già rồi và con cái ông không đi trong đường lối của ông; vậy ông hãy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi, như tất cả các dân tộc khác”.

Lời ấy làm cho Samuel phật lòng, vì họ đã nói: “Ông hãy cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi”. Samuel cầu nguyện cùng Chúa. Và Chúa phán cùng ông rằng: “Ngươi cứ nghe theo dân trong những gì họ sẽ nói với ngươi, vì không phải họ khinh bỉ ngươi, mà là khinh bỉ Ta, để Ta không còn cai trị họ nữa”.

Vậy Samuel đã nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ xin một nhà vua. Người nói: “Đây là quyền bính của vua sẽ cai trị các ngươi: Ông sẽ bắt con trai các ngươi xung vào đoàn chiến xa và đoàn kỵ binh, và họ sẽ chạy trước xa giá của ông. Ông cắt đặt người thì chỉ huy một ngàn, người thì chỉ huy năm mươi binh lính, kẻ thì cày ruộng gặt lúa, người thì chế tạo quân cụ và chiến xa. Còn con gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm bánh. Còn đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào mùa màng và vườn nho các ngươi, để nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông. Ông sẽ bắt tôi tớ trai gái, các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà xung vào công việc của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông. Trong ngày đó, các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua mà các ngươi tuyển chọn, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua!”

Nhưng dân không muốn nghe lời Samuel, và nói với người rằng: “Không, chúng tôi phải có vua, chúng tôi phải giống như mọi dân tộc khác; nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi, và sẽ đánh giặc cho chúng tôi”. Samuel nghe tất cả những lời dân nói, và thưa lại cùng Chúa. Nhưng Chúa nói cùng Samuel rằng: “Ngươi cứ nghe họ và thiết lập cho họ một nhà vua”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 16-17. 18-19

Đáp:Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. (c. 2a).

Xướng: 1)Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. – Đáp.

2)Vì Chúa là vinh quang, quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Đấng Thánh của Israel.

ALLELUIA: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12

Image may contain: 2 peopleCon Người có quyền tha tội dưới đất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: ‘Tội lỗi con được tha’ hay nói: ‘Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi’, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

BỆNH TẬT TÂM HỒN VÀ BỆNH TẬT THỂ XÁC

Ngày 12 tháng 01 năm 2018
Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

 

No automatic alt text available.Suy niệm: Chữa người bất toại.

Một điểm trong phép lạ chữa người bất toại được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay đáng chúng ta lưu ý, đó là Chúa Giêsu không nói ngay: “Ta chữa lành cho con”, nhưng Ngài nói với người bất toại: “Con đã được tha tội rồi”. Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải Ngài là Thiên Chúa, bởi vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chính những kẻ chống đối Chúa Giêsu cũng nghĩ như thế, và vì không tin Ngài là Thiên Chúa, cho nên họ nghĩ thầm rằng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng”. Nhưng Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để một lần nữa chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, vì Ngài đọc thấu tư tưởng thầm kín của họ. Ngài bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?” Rồi Ngài nói với những kẻ không tin: “Trong hai điều: một là bảo người bất toại: “Con đã được tha tội”, hai là bảo: “Ðứng dậy, vác chõng mà đi”, điều nào dễ hơn”. Thật ra, hai điều này đều khó, và Chúa Giêsu quả quyết: “Ðể các ông biết: ở dưới đất, Con Người có quyền tha tội, Ta truyền cho anh hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà”, lập tức người ấy đứng dậy vác chõng mà đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ để chứng minh Ngài có quyền tha tội, vì Ngài là Thiên Chúa. Như những người chống đối Chúa, ngày nay cũng có nhiều người không chấp nhận quyền tha tội của Chúa, quyền này đã được Chúa trao cho các Tông đồ, và qua các ngài cho Giáo Hội. Giáo Hội vẫn tiếp tục công việc tha tội trong Bí tích sám hối và hòa giải. Nhờ Bí tích này, tội nhân sau khi lãnh Bí tích rửa tội được ơn tha thứ và làm hòa với Thiên Chúa.

Từ ít lâu nay, có một cơn khủng hoảng đối với Bí tích giải tội: nhiều người không còn lãnh nhận Bí tích giải tội, không còn quý trọng ơn tha tội, vì đã đánh mất ý thức về tội lỗi: có thể họ cần được Thiên Chúa ban cho điều này điều nọ, nhưng không thấy cần được Thiên Chúa tha cho những tội đã phạm.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với tác vụ chính của Chúa Giêsu ngay từ đầu: tác vụ tha tội, hòa giải con người với Thiên Chúa. Ước gì chúng ta luôn ý thức về tội lỗi và quý trọng ơn tha thứ qua Bí tích giải tội.

VMS: Nguyễn Việt Nam

Cần đức tin và can đảm để cầu nguyện

Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và can đảm tiến về phía trước cho dù giữa bao khó khăn. Đó là điều các thánh đã làm. Đó là dấu hiệu đặc trưng nơi đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Cầu nguyện từ đức tin và trong đức tin

Bài Tin Mừng theo thánh Maccô hôm qua cũng như hôm nay kể về việc Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân. Trong cả hai trường hợp ấy, các bệnh nhân cầu nguyện đầy tin tưởng. Người bệnh phong can đảm nói với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!” Chúa trả lời ngay lập tức: “Ta muốn.” Như thế Tin Mừng dạy chúng ta rằng, tất cả đều có thể đối với những người tin.

Mỗi khi chúng ta đến gần Chúa để cầu xin điều gì đó, chúng ta cần luôn khởi đi từ đức tin và thực hành điều ấy trong đức tin, như lời nói của bệnh nhân: “Con tin rằng Ngài có thể chữa lành con. Con tin rằng Ngài có thể làm điều ấy”. Cần can đảm như thế! Cần cầu nguyện như thế trong đức tin.

Đừng cầu nguyện như vẹt

Tin Mừng dạy chúng ta về cách cầu nguyện. Đừng làm như vẹt, theo kiểu chẳng hay biết chẳng quan tâm đến những gì ta cầu xin. Trái lại, hãy xin Chúa nâng đỡ đức tin nhỏ bé của chúng ta, ngay cả khi có nhiều khó khăn thử thách. Ví dụ, trong bài Tin Mừng hôm nay, người bại liệt rất khó có thể đến gần Chúa, vì có đám đông. Nhưng người ta đã tìm ra giải pháp. Họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người bại liệt xuống chỗ Chúa. Như thế, có ý muốn thì sẽ tìm ra giải pháp, sẽ biết cách vượt qua khó khăn.

Cần can đảm chiến đấu để có thể tiến lại gần Chúa. Cần can đảm để có thể có đức tin, với khởi đầu là: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa lành con! Nếu Ngài muốn, thì con tin.” Can đảm đến gần Chúa khi chúng ta gặp nhiều thử thách. Biết bao lần chúng ta cần kiên nhẫn và cần biết đợi chờ, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, thay vào đó không ngừng tiến bước. Với đức tin, tôi có thể tiến lại gần Chúa mà nói: “Chúa ơi, nếu Chúa muốn, xin ban cho con ơn ấy”. Sau đó, nếu đã ba ngày mà ơn ấy chưa đến, thì tôi lại quên đi. Đừng quên đi như thế.

Cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu

Thánh Monica là mẹ của thánh Agustino, đã phải cầu nguyện với bao nhiêu là nước mắt. Bà thánh ấy cầu nguyện cho đứa con trai được ơn hoán cải. Đó là gương của các thánh. Cần can đảm ngay cả khi dường như ta chẳng nhận được điều mình xin. Cần can đảm, vì nếu cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu.

Lời cầu nguyện của Kitô hữu nảy sinh từ đức tin vào Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện ấy luôn luôn trong đức tin và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Điều giúp ích chúng ta hôm nay, chúng ta có thể mang lấy để gẫm suy trong lòng là: tổ phụ của chúng ta là Abraham được kế thừa lời hứa, dù trăm tuổi mà vẫn sinh con. Đức tin ấy đã được minh chứng. Tin tưởng và tiến bước trong tin tưởng. Tin tưởng và nài xin Chúa những ơn mà chúng ta đang cần. Chính Chúa đã nói: Ai xin thì sẽ được. Chúng ta hãy nhớ lấy lời này cho dù giữa những khó khăn. Đây là sự can đảm có ở nơi lời cầu nguyện của các Kitô hữu. Nếu cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu.

Tứ Quyết SJ