Day: January 8, 2018

Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha

Thứ Hai, Lễ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – 08/01/18 BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người.…