Day: January 3, 2018

Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa

Thứ Tư, Mùa Giáng Sinh, Năm B – 03/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 29 – 3, 6 “Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu các con biết Người là Đấng công chính, thì các con hãy…